Yhteispihat

Yhteispihat ovat nimensä mukaisesti kaikkien Arabianrantalaisten yhdessä omistamia ja yhteiseen käyttöön suunniteltuja korttelipihoja. Yhteispihat on aikaisemmin numeroitu 1-9 (työnimet), mutta pihoille on annettu uudet nimet. Arabianrannan pohjoisosan pihat ovat

Eteläosan taidepihat

tulevat olemaan valmiita vuoteen 2012 mennessä. Näitä pihoja tulee yhdistämään 2012 valmistuva Taidepolku.

Kullekin pihalle kuuluu myös oma taidehanke, joita koordinoi Arabianrannan taiteellinen koordinaattori Tuula Isohanni Taideteollisesta korkeakoulusta.

Asuinkortteleiden piha-alueet on erotettu omiksi yhteispiha- eli AH-tonteiksi (asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue). Arabian Palvelu Oy:n tehtäviin kuuluu omistaa, rakennuttaa, ylläpitää ja huoltaa toimialueensa yhteispihat.

Arabianrannan alueen erityispiirteenä on taiteellisen elementin huomioiminen jo suunnitteluvaiheessa. Kaupunki velvoittaa rakennuttajat käyttämään taiteeseen 1 – 2 % jokaisen tontin rakennuskustannuksista. Tämä periaate on ulotettu koskemaan myös yhteispihojen sekä katu- ja viheralueiden rakentamista.

Tarkemmat tiedot ja kuvat yhteispihoista

Kulkureitit yhteispihoilla

Kaavoitusvaiheessa on päätetty, että yhteispihojen huoltoa, jätekuljetusreittejä, vartiointia ja vaikeasti liikuteltavien henkilöiden/tavaroiden kuljettamista varten on pihojen “läpikulkureittiä” mahdollista käyttää seuraaviin tarpeisiin:

  • Kiinteistön, sillä olevien rakennusten, tilojen ja laitteiden huoltoon tai vartiointiin liittyvä ajo silloin kun se on välttämätöntä
  • Jakeluliikenne sekä sellaisten tavaroiden kuljetus, joiden kantamista ei niiden painavuuden tai muun erityisen syyn takia ole kohtuullista edellyttää
  • Sellaisen henkilön kuljetus, jonka toiminta- tai liikkumiskyky tai kyky suunnistautua on iän, vamman tai sairauden takia tai muusta syystä rajoittunut
  • Lasten kuljetus, kun yhdellä henkilöllä on valvottavanaan useampi kuin yksi alle 7 vuoden ikäinen lapsi
  • Asiakkaan noutaminen ja tuominen taksilla
  • Ajoneuvon kuljettaminen, kun kuljettaja on liikuntavammainen.

Lisäksi huoltoreitit toimivat poikkeuksetta myös pelastuslaitoksen ns. pelastusteinä, joiden käyttöä ei missään tilanteessa saa estää esim. pysäköimällä autoja tai muutoin estämällä ko. pelastustien käyttöä.