Syyskokouskutsu 2017

SYYSKOKOUS 2017
Arabian Asukastalot ry:lla on kunnia kutsua teidät sääntömääräiseen vuosikokoukseen sunnuntaina 10.joulukuuta kello 17.00 Bokvillanin kirjastoon. Vuosikokous pidetään Kauneimmat joululaulut tapahtuman jälkeen.
ESITYSLISTA
Aika: Sunnuntai 10.12.2017 klo17
Paikka: Bokvillan, kirjasto, Hämeentie 125, Helsinki

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettava yhdistyksen ja Arabian Palvelun internet-sivuilla.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Hyväksytään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio vuodelle 2018.
6. Hyväksytään yhdistyksen jäsenmaksun suuruus vuonna 2018
Esitys: Yhdistyksen jäsenmaksu on 30,00€ / vuosi. Arabian Palvelut Oy:n taloissa asuvilta ei peritä jäsenmaksuja.
7. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuosille 2018-2019
8. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja vuodelle 2017
9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen