Usein kysytyt kysymykset

 Mikä on Arabian Palvelu Oy?
Alueen kaavaa valmisteltaessa kaupunki päätti, että Arabianrannasta tullaan rakentamaan Helsingin ensimmäinen taidekaupunginosa. Päätöksellä varmistettiin, että pihoista saadaan yhtenäisen teeman mukaisia ja samoja pihoja voi käyttää useamman taloyhtiön asukkaat.

Palveluyhtiö on perustettu vuonna 2002 rakennuttamaan ja ylläpitämään kaavanmukaiset yhteistilat, yhteispihat ja pysäköintialueet sekä taidehankkeet. Yhtiö huolehtii 13 yhteispihan ja niillä sijaitsevien taideteosten, noin 1500 autopaikan sekä Bokvillanin huvilan ja Kääntöpaikan ylläpidosta.

 

Hallinnonluovutus, mitä se tarkoittaa?
Palveluyhtiön hallinto on luovutettu taloyhtiöille vuoden 2015 lopussa. Yhtiön hallinto on ollut rakennusaikana osakkaiden ja rakennuttajien hallussa. Alueen valmistuttua on palveluyhtiön hallinto luovutettu taloyhtiöiden haltuun. Yhtiö on velaton ja hyvässä kunnossa vastaamaan myös tulevaisuuden haasteisiin ja kehitystarpeisiin.

 

Mitä hallitus tekee?

Hallituksen tärkeä tehtävä on varmistaa yhtiön toiminnan suunnitelmallisuus ja tasapuolisuus, jotta osakasyhtiöt voivat luottaa, että tuotettavien palvelujen taso on laadukasta ja kustannustehokasta.

 

Miten Arabian Palvelu Oy:n toiminta rahoitetaan?

Palveluyhtiön ylläpito rahoitetaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti perittävillä käyttömaksuilla, joiden tulee olla kustannusvastaavia. Mikäli yli- tai alijäämää kertyy, se huomioidaan seuraavan vuoden budjettia ja vastikkeita arvioitaessa.


Yhteiskerhotilat Bokvillan ja Kääntöpaikka, miten niitä käytetään?

Aluetta kaavoitettaessa päätettiin, ettei jokaista yhtiötä velvoiteta rakentamaan kerhotiloja vaan alueen kerhotilat keskitetään yhteen, jotta toiminta saadaan eläväksi ja monipuoliseksi.
Bokvillanin ja Kääntöpaikan toimintaan voi tutustua sivustolla www.arabianasukastalot.fi.

 

Autopaikat kuka niitä valvoo ja hallinnoi?
Palveluyhtiön autopaikkojen hallinnasta huolehtii taloyhtiöiden isännöitsijät kiinteistökohtaisesti.

Yleisestä katualueella tapahtuvasta pysäköinnistä ja sen valvonnasta vastaa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristövirasto. Tarkemmat tiedot löytyvät Yhteystieto sivustolta.