Arabian Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous 10.5.2017

Arabian Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 10.5.2017 kello 18.00 alkaen Nordic Lightin tiloissa osoitteessa Arabiankatu 12, 00560 Helsinki.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Arabian Palvelun osakkeenomistajille on lähetetty yhtiöjärjestyksen mukainen kutsu yhtiökokoukseen sähköpostilla 27.4.2017 ja postitse pe 28.4.2017.

Huollon kilpailuttaminen
Arabian Palvelu on kilpailuttanut alueen huoltoon liittyviä ostopalveluitaan kevään aikana. Huoltoyhtiö vaihtuu ja hallitus tiedottaa vaihdosta toukokuuna aikana kun uusi sopimus on tehty.

Kevätkierros
Arabian Palvelu suorittaa jokavuotisen kevätkierroksen nyt toukokuun aikana. Kierroksella tarkistetaan alueen yhteispihat ja pysäköintialueet ja tehdään suunnitelmat talven aikana syntyneiden vahinkojen korjaamisesta.

Hiekat on saatu suurimmaksi osaksi kerättyä pois. Jäljellä olevat hiekat pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti pois. Muutoin siirrytään kesäkauteen ja kesäajan hoitotöihin.

Talousarvio ja kulujaot
Arabian Palvelun tehtävät muodostuvat nyt kolmesta osa-alueesta, jotka ovat alueemme asukaspysäköinti, yhteispihat ja yhteistilat. Talousarvio vuodelle 2017 on toimitettu yhtiökokouskutsumateriaalin liitteenä. Kulujen jakosuhde on muuttunut 1.3.2017.
V. 2016 ja tammi-helmikuu 2017 kustannusjako on ollut yhteispihat 45 %, autopaikat 35 %, yhteistilat 10 % ja tietoverkko 10 %. Ulkoalueiden hoidon osalta jako on yhteispihat 62 % ja autopaikat 38 %.
Maaliskuu 2017 alkaen kustannusjakona on käytetty yhteispihat 50 %, autopaikat 39 % ja yhteistilat 11 %.
Ulkoalueiden hoidon osalta jako on yhteispihat 62 % ja autopaikat 38 %.

Tietoverkko
Arabian Palvelun tietoverkko on luovutettu Elisa Oyj:lle. Luovutukseen liittyvät työt on saatu valmiiksi ja uusi aikakausi tietoverkon osalta on alkanut. Tietoverkko on poistunut Arabian Palvelun vastuualueista 1.3.2017 lukien.

Työryhmät
Arabian Palvelussa on toiminut neljä työryhmää 1) Viestintä, 2) Sijoitukset, 3) Huolto ja 4) Tietoliikenne.
Vuodelle 2017 on suunniteltu energia työryhmää, joka hoitaa ja suunnittelee energia-asioita alueella kuten sähköautot sekä mahdolliset aurinkokennot.

Varainsiirtovero liittymämaksun osalta
Taloyhtiöt voivat hakea varainsiirtoveron takaisin. Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen 3.1.2017 Diaarinumero 744/2/15 asianosaisena Asunto Oy Arabian Valo perustuen palveluyhtiön osakkailla on mahdollisuus hakea varainsiirtoveron palautusta liittymismaksun osuudelta. Jokainen taloyhtiö voi hakea itsenäisesti palautusta verottajalta.

Arabian Palvelun toiminnasta
Arabian Palvelun päivittäisestä toiminnasta vastaavissa henkilöissä on tapahtunut muutoksia alkuvuoden aikana. Näistä suurimpana muutoksena on ollut toimitusjohtajan vaihtuminen helmikuun alussa, mikä seurauksena Realia on päivittänyt muutoinkin palveluaan Arabian Palvelulle.

Muutoksista johtuen Arabian Palvelussa on jouduttu opettelemaan asioita uudelleen, minkä seurauksena asiat ovat viivästyneet toivotusta aikataulusta ja vastuullisten asiantuntijoiden kiinni saatavuudessa on ollut vaihtuvuutta. Haasteet on paikallistettu ja näihin tehdään tarvittavat parannukset Arabian Palvelun toiminnan parantamiseksi.

Lisätiedot: hallituksen puheenjohtaja Harri Kukkula 040 861 5034.

Helsinki, 5.5.2017
Arabian Palvelu Oy  Hallitus