Skip to main content

Yhteispiha-alueiden järjestyssäännöt 12/2020 alkaen.

Yleistä

Järjestyssäännöt sisältävät piha-alueiden käyttäjien (asukkaiden) viihtyisyyttä, terveyttä, kotirauhaa ja turvallisuutta koskevia järjestysmääräyksiä. Ne ovat yhteispihojen yhteiset ”pelisäännöt”, joita asukkaiden tulee noudattaa. Säännöillä pyritään asumisviihtyvyyden turvaamiseen.

Kaikkien asukkaiden on käyttäytymisessään otettava huomioon muut asukkaat, eikä kukaan saa tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyvyyttä. Jokaisen asukkaan velvollisuutena on tutustua järjestyssääntöihin ja noudattaa niitä, sekä huolehtia, että perheenjäsenet, sekä vieraat noudattavat niitä.

Säännöt

  • Yhteispihoja käyttävien on noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja. Kello 22–07 välisenä aikana on laulu, soitto, kovaääninen radion, stereoiden ynnä muiden vastaavien käyttö ja kaikenlainen muu melun aiheuttaminen kiellettyä. Mikäli kysymys on satunnaisesta häiriöstä, jonka syntymistä ei voida välttää, on asiasta riittävän ajoissa etukäteen sovittava niiden asukkaiden kanssa, joita häiriö tulisi koskemaan.
  • Yksityisten tavaroiden säilytys pihamaalla on kielletty.
  • Polkupyörät, lastenvaunut ja lelut pidetään niille varatuissa paikoissa.
  • Nurmikoiden, istutusten, leikkivälineiden, penkkien, pöytien yms. varusteiden vahingoittaminen on ehdottomasti kielletty.
  • Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuille paikoille. Mahdolliset pelastustiet on pidettävä avoimina.
  • Tupakantumpit ja muut roskat on laitettava niille varattuihin astioihin.
  • Kotieläimet on pidettävä kytkettyinä, eivätkä ne saa häiritä talon asukkaita. Kotieläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Kotieläimet eivät saa liata piha-aluetta ja niiden jätökset pitää kerätä roska-astioihin.
  • Lintuja ja muita luonnonvaraisia eläimiä ei saa ruokkia yhteispihojen alueella.

Viimeisimmät artikkelit