Arabian Palvelu Oy TIEDOTTAA  19.12.2018

 

YHTIÖKOKOUSTIEDOTE (12.12.2018)

Arabian Palvelun tehtävänä on omistaa, hallita ja ylläpitää Arabianrannan alueella pysäköintialueita, yhteispiha-alueita ja yhteiskerhotiloja. Yhtiökokous pidettiin 12.12.2018 klo 18.05-21.12 Nordic Light ravintolan Showroom tilassa, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki

 

LÄSNÄOLIJAT

Läsnä ja edustettuina olivat 39 osakasta edustaen 26 951 osaketta (70,92%) yhtiön 38 000 osakkeesta ja ääntä käsittävästä osakekannasta.

 

TALOUSARVIO 2018

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen talousarvioksi 2019, jossa käyttömaksut pysyvät ennallaan. Hallitus sai lisäksi oikeuden periä lisää tai olla kokonaan perimättä 1-3 kuukauden käyttömaksut.

Käyttömaksut 1.1.2019 alkaen ovat: 

Yhteispihat 0,120 euroa/k-m2/kk, Autopaikat 12 euroa/autopaikka/kk, Yhteistilat 0,065 euroa/k-m2/kk

 

SÄHKÖAUTOJEN LATAUS

Yhtiökokous päätti uusia yhtiön omilla varoilla kaikkien parkkialueidensa nykyiset lämmitystolpat tukemaan hybridi- ja sähköautojen lataamista. Arabian palvelu Oy maksaa uusimisen, eikä latauspaikan avaamisesta peritä autopaikan haltijoilta maksua. Autopaikan haltijan maksama kuukausittainen perusmaksu säilyy samana kuin nykyisin, 12 €/ruutu/kk ja lämmitysenergia sisältyy tähän peruspalvelun hintaan. Lataussähkö laskutetaan käytön mukaan. Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään käytännön toteuttamisesta tarkemmin.

 

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS

Arabian Palvelu Oy muutti yhtiöjärjestystä tilintarkastuksen osalta seuraavasti. 10§ Yhtiöllä on tilikaudeksi kerrallaan valittava tilintarkastusyhteisö tai KHT -tilintarkastaja ja hänellä on henkilökohtainen varamies. Myös varamiehen tulee olla KHT -tilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

 

YHTIÖN HALLITUS

Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi ja heidän varajäsenikseen: Harri Kukkula (pj.) varalla Juhani Pulkkinen, Markku Heimburger (jäsen) varalla Juhani Mattila, Päivi Jokinen (j) varalla Ari Sihvola, Tuula Kousa (j) varalla   Ari Pöntinen, Kalle Luukkainen (j) varalla Pekka Lehto, Jarno Mäki (j) varalla Markku Orasmaa, Jani Poikela (j) varalla Heikki Merikallio, sekä Arja Pollari (j) varalla Merja Päivike.

 

Ystävällisin terveisin

Mika Lehtonen, toimitusjohtaja, Arabian Palvelu Oy