YHTEISKERHOTILAT

Arabian Palvelu Oy:n osakasyhtiöillä on ollut käytössään kaksi kerhotilaa,

Bokvillan ja Kääntöpaikka. Kerhotiloihin tulee muutoksia 1.7. alkaen.

Bokvillan toimii jatkossakin osakasyhtiöiden kerhotilana, mutta Kääntöpaikasta

luovutaan 30.6.2022 mennessä. Kääntöpaikan tilalle uudeksi kerhotilaksi on

tulossa Flooranaukiolla sijaitseva Keula-niminen tila.

 

Arabian asukastalot ry on ilmoittanut, että se ei halua jatkaa kerhotoimintaa

tiloissamme. Sopimus asukastalojen kanssa päättyy 30.6.2022.

Jatkossa Arabian Palvelu hoitaa itse yhteiskerhotilojen vuokraamisen käyttäjille.

Arabian Palvelu on tähänkin saakka vastannut kaikista tilojen kustannuksista.

Muutoksen myötä myös vuokratulot tulevat Arabian Palvelulle,

mikä tulee hyödyttämään suoraan kaikkia osakasyhtiöiden asukkaita.

 

Arabian asukastalot oli päättänyt Bokvillanissa olevan kahvilan toiminnan

lopettamisesta jo aikaisemmin. Tietojemme mukaan kahvilatoiminta oli

kannattamatonta. Arabian Palvelu selvittää parhaillaan kiinnostuneita tahoja

jatkamaan Bokvillanin kahvilatoimintaa.

 

LUMITÖISTÄ

Arabian Palvelu on tietoinen Arabianrannan lumitöihin liittyvistä haasteista.

Kuluva talvi on ollut erittäin vaikea säätilan vaihteluista ja viikonloppu-

lumisateista johtuen. Olemme talven aikana selvittäneet alueen ongelmakohtia

ja miettineet niihin ratkaisuja tulevia vuosia varten.

Suurimpana vaikeutena on ollut paksujen jääkerrostumien syntyminen lämpötilojen

vaihtelun vuoksi. Jatkossa on tarkoitus ajaa tiekarhulla paikoitusalueet kerran tai

kaksi talvikauden aikana, jotta vastaavia paksuja jääkertymiä ei pääsisi syntymään.

Tiekarhu olisi ajanut parkkialueet tänäkin talvena, mutta niiden saatavuus nopealla

aikataululla on ollut käytännössä mahdotonta. Jään poistaminen tiekarhulla tullaan

lisäämään huoltosopimukseemme.

 

Arabian Palvelu selvittää lisäksi hiekoitusastioiden lisäämistä pysäköintialueille

helpottamaan autopaikkojen omatoimista hiekoitusta.

 

Palmian voimassa olevan huoltosopimuksen mukaisesti Palmian täytyy ryhtyä

poistamaan lunta, kun sitä on kertynyt yli 5 cm. Lumen poistaminen aloitetaan

viimeistään seuraavana arkipäivänä (ei lauantaisin). Jos lunta kertyy yli 10 cm,

Palmia aloittaa lumen poistamisen saman päivän aikana (ei viikonloppuisin).

Töitä jatketaan siihen saakka, kunnes koko alue on käyty läpi. Jos lunta tulee lisää,

alueen läpikäyminen aloitetaan uudestaan. Koko alueen läpikäynti kestää tällä

hetkellä noin puolitoista (1,5) päivää.

Lumityöt tehdään alkaen Kaanaanpihalta ja päättyen Roomankadulle.

Työt toteutetaan seuraavassa järjestyksessä:

  1. Autopaikka-alueiden kulkuväylät ja kääntöpaikat sekä pihojen pääkulkuväylät.
  2. Yhteispihojen muut talvikunnossapitoon kuuluvat kulkuväylät.
  3. Autopaikka-alueiden pysäköintiruudut, mikäli niitä on tyhjillään vähintään kaksi vierekkäistä (välttämättä kaikissa paikoissa tämä ei onnistu).

Hiekoitus tulee tehdä aina aurauksen jälkeen.

Nykytilanteen kohentamiseksi pyydämme Palmialta tarjousta talvikunnossapidon

kapasiteetin lisäämisestä (kone ja henkilökapasiteettia). Tällä on tarkoitus

nopeuttaa alueen lumitöiden läpimenoaikaa ja parantaa laatua.

 

Jatkossa on lisäksi tarkoitus yksinkertaistaa ja nopeuttaa asukkaiden vikailmoitusten

kulkua Palmialle. Aikaisemmin kanavia on ollut liian monta, mikä on aiheuttanut

sekaannusta.

 

Lopuksi kiitos huoltoon liittyvistä palautteista! Niillä on iso merkitys toiminnan

parantamiseksi jatkossa. Olemme talven aikana käyneet läpi ongelmakohtia ja

niihin liittyviä käytäntöjä, sekä miettineet niihin ratkaisuja. Olemme myös verranneet

aluettamme muihin alueisiin löytääksemme meille paremmin sopivia ratkaisuja.

 

TIEDOTUS- JA KESKUSTELUTILAISUUS

Arabian Palvelu järjestää osakasyhtiöiden hallitusten jäsenille tiedotustilaisuuden

kevään aikana. Tästä tulee osakkaille vielä erillinen kutsu.

Toiveenamme on, että paikalle tulisi 1-2 hallituksen jäsentä kustakin osakasyhtiöstä.

 

Ystävällisin terveisin

Arabian Palvelu Oy hallitus