Skip to main content

Gemensamma gårdar

De gemensamma gårdar är, som namnet antyder, en innergård som gemensamt ägs av bostadsföretag som tillhör den arabiska tjänsten och som är avsedda för gemensamt bruk av invånarna.

Boendeparkering

Arabianranta Parkeringsplatser kontrolleras av bostadsföretag och hyrs vanligtvis ut gemon en fastighetsförvalta re vars kontaktinformatio n kan hittas på din fastighetskort.

Bokvillan

Arabian Palvelu Oy hallinnoi yhteistila Bokvillania. Varaa harrastustila tai vietä juhlia kauniissa vanhassa Bokvillanin huvilassa. Varaukset sivulta www.bokvillan.fi

Arabian Palvelu är ett lokalt servicebolag som ansvarar för kollektivgårdarna, parkeringsplatserna och Bokvillans klubblokal i Arabiastranden. Bolaget ägs av områdets husbolag.

Arabiastranden är känd som en konst- och designstadsdel, som gränsar till den unika strandparken. I området eller i dess omedelbara närhet finns signifikanta historiska byggnadsverk, som t.ex. Arabias gamla fabriksbyggnad, Bokvillan, samt Villa Anneberg, som alla uppförts på 1800-talet. Husbolagen som hör till Arabian Palvelu Oy, samt gårdarna inklusive konstverken, är byggda 2002-2013.

Arabiastranden är byggd enligt procentprincipen: staden har förpliktigat mark-/fastighetsägarna att lägga 1-2 procent av projektkostnaderna på konstverk.

Utöver konstverken som ägs av Arabian Palvelu Oy, finns det rikligt med offentlig konst som ägs av husbolagen och Helsingfors stad på området.

Arabiastrandens konstverk

Arabianranta är känt som ett konst- och designområde, där konst sammanflätas med invånarnas vardag. Förutom konstverk visas det i konstskolor, i områdets historia och i namnen på gatorna och platserna.