Arabian Palvelu Oy

Arabian Palvelu är ett lokalt servicebolag som ansvarar för Arabiastrandens gemensamma gårdar, parkeringsplatser samt Bokvillans gemensamma klubblokal. Bolaget ägs av Arabiastrandens husföretag.

Arabiastranden är känd som en konst- och designstadsdel, som gränsar till den unika strandparken. I området eller i dess omedelbara närhet finns betydande historiska byggnadsverk, som Arabias gamla fabriksbyggnad, konsthögskolan och Bokvillan som uppfördes på 1800-talet samt Villa Anneberg. Arabian Palvelus byggnader och gårdar, inklusive konstverken, uppfördes 2002-2013.

Arabiastranden är byggd enligt procentprincipen: staden har förpliktigat byggherrarna att lägga 1-2 procent av projektkostnaderna på konstverk. Konstverken i Arabiastranden ägs av Arabian Palvelu men även husföretagen och Helsingfors stad äger konstverk i området.

Gemensamma gårdar

De gemensamma gårdar är, som namnet antyder, en innergård som gemensamt ägs av bostadsföretag som tillhör den arabiska tjänsten och som är avsedda för gemensamt bruk av invånarna.

Läs mera

Boendeparkering

Arabianranta Parkeringsplatser kontrolleras av bostadsföretag och hyrs vanligtvis ut gemon en fastighetsförvalta re vars kontaktinformatio n kan hittas på din fastighetskort.

Läs mera

Bostadshusen

Bostadshus drivs av Arabian Palvelu Ab www.bokvillan.fi .

Läs mera

Arabiastrandens konstverk

Arabianranta är känt som ett konst- och designområde, där konst sammanflätas med invånarnas vardag. Förutom konstverk visas det i konstskolor, i områdets historia och i namnen på gatorna och platserna.

Läs mera

#arabianranta