Skip to main content

Arabiastranden är känd som konst- och designstadsdel, där konsten är sammanflätad med de boendes vardagsmiljö. Det märks inte bara av konstverken utan även av konstutbildningarna, områdets historia samt namnen på platserna och gatorna. Tuula Isohanni (TaT) har arbetat som områdets konstkoordinator och beskriver särdragen hos Arabiastrandens konstverk så här:

“Konstverken i Arabiastrandens norra del har placerats i anslutning till entréerna. Dessa gör att de vardagliga trappuppgångarna skiljer sig från varandra och markerar de boendes hemkomst. Med hjälp av konsten har vi skapat identifierbara platser och accentuerat händelser som ankomsten till området, gatans ände, öppnandet mot strandparken och särskilt boende.”

“I den södra delen eller Toukoranta-området har det konstnärliga konceptet utvecklats till att omfatta en helhet av uteplatser mellan byggnaderna. Dessa ‘konstgårdar’ har fått olika teman och deras konstnärer har haft ett nära samarbete med gårdarnas designers.”

“Internationellt kunnande i området företräds av den amerikanska konstnären och regissören Robert Wilson som designat Tapio Wirkkalas park vid Arabiagatan och som med sina nio rum lockar till gemensamma stunder och aktiviteter.”

Arabiastranden är byggd enligt procentprincipen: staden har förpliktigat byggherrarna att lägga 1-2 procent av projektkostnaderna på konstverk. Konstverken i Arabiastranden ägs av Arabian Palvelu men även husföretagen och Helsingfors stad äger konstverk i området.