Skip to main content

Parkeringplatserna som hör till Arabian Palvelu Oy förvaltas av husbolagen. Uthyrningen sköts vanligen av husbolagets egna disponent.

Reservnyckel kan beställas från låssmed på egen bekostnad.

Felmeddelande om parkeringsplatsen under Arabian Palvelu Oy:s ansvar

Tehomen Oy
telef. 050 911 3857 (kundtjänst)
e-post: info@tehomen.fi

Övrig parkering

Helsingsfors stad ansvarar för den allmänna parkeringen längst gatorna, samt övervakningen av den.

Helsingfors stads stadsmiljö, kundtjänst
telef. (09) 310 22111
e-post: pysakointi@hel.fi Postadress
PL 1508
00099 Helsingin kaupunki

Att ta elstolpe i bruk

Kontakta er disponent för att göra ett avtal på bilplats och laddning.

När disponenten har förmedlat uppgifterna på avtalet vidare till Arabian Palvelu Oy, kan elstolpens laddningsfunktion kopplas i bruk.

Efter detta kan laddningen användas både manuellt och på distans. För att använda stolpen distant, laddamobilapplikation enligt Tehomen Oy:s instruktioner nedanom. (Instruktionerna tillsvidare på finska)

PARKERINGSREGLER

– Husbolagets disponent sköter uthyrningen av parkeringsplatser och lämnar ut nycklar till elstolparna.

– Parkeringsavgiften avgörs av husbolaget. Husbolaget sköter även debiteringen.

– Parkeringsplatsen får bara användas för personbilar, herrgårdsvagnar (farmare), paketbilar eller motorcyklar som är i bruk. Det inte tillåtet att t.ex. förvara däck, avställda fordon eller annan biltillbehör på parkeringsplatsen.

– Fordonet ska alltid parkeras på den plats som anges i hyresavtalet.

– Onödig tomgångskörning är inte tillåten på området.

– Biluppvärmningskabeln skall avlägsnas stolpen då laddningen är över.

– Det är inte tillåtet att ladda el- och hybridbilar via uppvärmningsstolparna utan avskilt laddningsavtal.

– Både allmänna ordningsregler och brandmyndighetens bestämmelser gäller även på parkeringsplatsen.

– Om innehavaren av parkeringsplats inte följer Arabian Palvelu Oy:s, eller husfbolagets regler och bestämmelser, kan hyres- och laddningsavtalet sägas upp med omedelbar verkan.

Nyckel till elstolpe

Användaren får en nyckel till elstolpen. Arabian Palvelu har lämnat över elstolparnas nycklar till disponenterna, som ansvarar för uthyrningen av parkeringsplatserna och utlämningen av dessa anvisningar till bilparkeringens användare. En ny/extra nyckel till elstolparna kan tillverkas hos en låssmed. För kostnaderna av extra nyckel svarar användaren.

Servicebolagets ansvar

Arabian Palvelu frånsäger sig allt ansvar för eldistributionen, begränsningar i utrustningens funktion och andra brister på parkeringsplatsen. Vi svarar heller inte för direkta eller indirekta skador som brand, vatten, damm, sot, stöld, skadegörelse, etc. vållat egendom på parkeringsplatsen.