Bostadshusen

Bokvillan

Bokvillan-villan som uppfördes 1872 helrenoverades 2010–2012 för att bli en fest- och klubblokal för de boende. Villan som invändigt renoverats för att spegla sent 1940-tal öppnades för de boende i september 2013.

Bokvillan finns Kaffila Bokvillan, som är öppen ma–to 11–18 och sö kl. 13–17.

Tavastvägen 125, 00560 Helsinki

https://www.facebook.com/kaffilabokvillan/

Bokvillans lokaler kan hyras för fest, bjudningar m.m.

Bokningar:
http://arabianasukastalot.fi/index.php/tila-tilavaraus/bokvillan

Kääntöpaikka

Kääntöpaikka startade sin verksamhet i de renoverade gamla banklokalerna hösten 2009. Huset fungerar som en mötesplats för de boende och en lokal för olika typer av hobbygrupper och evenemang. Kääntöpaikkas lokaler kan hyras även för fest och möten.

Indiagatan 1, 00560 Helsinki

Bokningar: http://arabianasukastalot.fi/index.php/tila-tilavaraus/kaantopaikka

Arabian asukastalot ry

Arabian asukastalot ry ansvarar för aktiviteterna som anordnas i bostadshusen, och har ett avtal med Arabian Palvelu. Information om aktiviter, kurser och hyreslokaler i bostadshusen finns på webbplatsen: www.arabianasukastalot.fi

Boende hos Arabian Palvelu Oy:s delägarföretag får rabatt på lokalhyror och kursavgifter för kurser som anordnas i bostadshusen.

Kontatuppgifter:

VD för Arabias bostadshus:
Jutta Kivistö 

Husmor:
Pia Lappalainen

Postadress:
Kulttuuri- ja asukastalo Kääntöpaikka
Indiangatan 1
00560 Helsinki
044 275 0180
arabianasukastalot@gmail.com
http://arabianasukastalot.fi/index.php/toiminta