Skip to main content

De kollektiva gårdarna ägs av alla Arabian Palvelus husbolag, och därför är de avsedda att användas gemensamt av de boende. Det betyder att som invänare har ni rättighet att vistas på vilken gård ni vill.

I stil med övriga Arabiastranden, har vi placerat konstverk på gårdarna. Som växter har valts utom prydnadsväxter även nyttoväxter, som t.ex. bärbuskar. Bär och andra nyttoväxter får invånarna plocka och utnyttja fritt.

Arabian Palvelu Oy har uppfört Kollektiva gårdarna. Skötsel och service ansvaras av MAK Oy genom ett samarbetsavtal. Om du upptäcker brister eller någonting att åtgärdas på de kollektiva gårdarna, till exempel i grönstrukturen eller lekredskapen, kontakta direkt MAK Oy. I frågor gällande konstverken  kontakta Arabian Palvelus VD.

Passage genom kollektiva gårdar

Det går en passage genom alla kollektiva gårdar. I planfasen bestämdes att  passagen kunde användas för underhåll av gårdarna, avfallstransport, bevakning och transport av svårtransporterade personer/varor vid följande behov:

– Körning ansluten till underhåll eller bevakning av fastigheten, fastighetens byggnader, lokaler och anläggningar, då det är nödvändigt.

– Distributionstrafik och transport av varor som på grund av deras tyngd eller annat särskilt skäl inte rimligen kan förväntas bli burna för hand.

– Transport av person vars funktions-, rörelse- eller orienteringsförmåga är nedsatt på grund av ålder, skada, sjukdom eller andra orsaker.

– Transport av barn då en vuxen person har att övervaka mer än ett barn under 7 år.

– Hämtning och avlägsning med taxi.

– Framförande av fordon då föraren är rörelsehindrad.

Servicepassagen fungerar utan undantag även som räddningsväg för räddningstjänsten och deras användning får under inga omständigheter förhindras, till exempel genom att parkera bilen på räddningsvägen eller på annat sätt.

De gemensamma gårdarna i norra området:

Aavikkotuulen piha (ökenvindens gård), Auringonnousun piha (soluppgångens gård) och Värien piha (färgernas gård).

De gemensamma gårdarna i mellersta området:

Rantaviivan piha (strandlinjens gård), Puhuvien seinien piha (de talande väggarnas gård), Keraamikkojen piha (keramikernas gård), Kotipesän piha (hemlandets gård) och Merenlahden piha (havsvikens gård).

De gemensamma gårdarna i södra området:

Heijastuksen piha (reflexens gård), Aistien piha (sinnenas gård), Kasvun piha (växtlighetens gård), Liikkeen piha (rörelsens gård) och Hiljentymisen piha (tystnadens gård).