Gemensamma gårdar

De gemensamma gårdarna är kvartersgårdar som ägs gemensamt av husföretagen som ingår i Arabian Palvelu och är avsedda att användas gemensamt av de boende.

Arabiastranden kännetecknas av konstverken som placerats ut även på de gemensamma gårdarna. Växterna som valts ut till gårdarna består av både prydnadsväxter och nyttoväxter, såsom bärbuskar, vars bär får plockas fritt av de boende.

Arabian Palvelu har låtit uppföra de gemensamma gårdarna. MAK Oy ansvarar för skötseln av gårdarna genom ett samarbetsavtal med Arabian Palvelu.

Om du upptäcker att någonting behöver åtgärdas på de gemensamma gårdarna, till exempel i grönstrukturen eller lekredskapen, kontakta MAK Oy direkt. I frågor gällande konstverken på de gemensamma gårdarna, kontakta Arabian Palvelus VD.

De gemensamma gårdarna i norra området:

Aavikkotuulen piha (ökenvindens gård), Auringonnousun piha (soluppgångens gård) och Värien piha (färgernas gård).

De gemensamma gårdarna i mellersta området:

Rantaviivan piha (strandlinjens gård), Puhuvien seinien piha (de talande väggarnas gård), Keraamikkojen piha (keramikernas gård), Kotipesän piha (hemlandets gård) och Merenlahden piha (havsvikens gård).

De gemensamma gårdarna i södra området:

Heijastuksen piha (reflexens gård), Aistien piha (sinnenas gård), Kasvun piha (växtlighetens gård), Liikkeen piha (rörelsens gård) och Hiljentymisen piha (tystnadens gård).

Vandringsleder i offentliga trädgärdar

De gemensamma gårdarnas passager I planfasen bestämdes att det skulle vara möjligt att använda gårdarnas “passager” för underhåll av de gemensamma gårdarna, avfallstransporter, bevakning och transport av svårtransporterade personer/varor för följande behov:

– Körning ansluten till underhåll eller bevakning av fastigheten, fastighetens byggnader, lokaler och anläggningar, då det är nödvändigt.

– Distributionstrafik och transport av varor som på grund av deras tyngd eller annat särskilt skäl inte rimligen kan förväntas bli burna.

– Transport av person vars funktions-, rörelse- eller orienteringsförmåga är nedsatt på grund av ålder, skada, sjukdom eller andra orsaker.

– Transport av barn när en person har att övervaka mer än ett barn under 7 år.

– Hämtning och lämning med taxi.

– Framförande av fordon då föraren är rörelsehindrad.

Servicepassagen fungerar utan undantag även som räddningsväg för räddningstjänsten och deras användning får under inga omständigheter förhindras till exempel genom att parkera bilar på ifrågavarande räddningsväg eller på annat sätt.