Arabian Palvelu Oy

Arabian Palvelu är ett lokalt servicebolag som ansvarar för Arabiastrandens gemensamma gårdar, parkeringsplatser samt Bokvillans och Kääntöpaikkas gemensamma klubblokaler. Bolaget ägs av Arabiastrandens husföretag.

Service och felrapporter

Arabian Palvelu är ett lokalt servicebolag som ansvarar för Arabiastrandens gemensamma gårdar, parkeringsplatser samt Bokvillans och Kääntöpaikkas gemensamma klubblokaler. Bolaget ägs av Arabiastrandens husföretag.

Kontakta

Palmia Oy
tel. 03 03 22 333 (kundtjänst)
e-post: arabianpalvelut.asiakaspalvelu@palmia.fi

Kundtjänstsamtal kan spelas in för att förbättra kvaliteten på kundservicen.

Arabian Pelvelu Oy:s styrelse

Arabian Palvelus uppdrag är att sköta de förpliktelser som anges i anslutningsavtal, bolagsordningen samt Helsingfors stads planbestämmelser i enlighet med själkostnadsprincipen. Styrelsens uppgift är att övervaka att bolaget sköter sina uppgifter på ett högklassigt och effektivt sätt.

Arabia Palvelus VD är utsedd till styrelsens sekreterare.

VD

Mika Lehtonen
010 418 1720

Styrelseledamöter (personlig suppleant inom parentes)

Ordförande

Harri Kukkula (Juhani Pulkkinen)
+358 40 861 5034
harri.kukkula@lexhill.fi

Markku Heimburger (Juhani Mattila)

Päivi Jokinen (Ari Sihvola)

Tuula Kousa (Ari Pöntinen)

Kalle Luukkainen (Pekka Lehto)

Jarno Mäki (Markku Orasmaa)

Jani Poikela (Heikki Merikallio)

Arja Pollari (Merja Päivike)