Service och felanmälan

Arabian Palvelu har ett serviceavtal med Palmia Oy. Palmia ansvarar för skötsel och underhåll av de parkeringsområden, gemensamma gårdar och gemensamma klubblokalen Bokvillan som hör till Arabian Palvelus bostadsföretag.

Underhålls- och felanmälan för parkeringsplatser och deras elstolpar, de gemensamma gårdarna och deras lek- och idrottsredskap görs direkt till Palmia.

När du gör en underhålls- eller felanmälan, ange vilken gemensam gård eller parkeringsplats (ange parkeringsplatsens nummer!) som avses och beskriv problemet noggrant.

Mer information om gemensamma här och boendeparkering här.

Kontaktuppgifter

Palmia Oy
Tel. 03 03 22 333 (Kundtjänst)
E-post: arabianpalvelut.asiakaspalvelu@palmia.fi

Kundtjänstsamtal kan spelas in för att förbättra kvaliteten på kundservicen.

Gatuområdenas skötsel och underhåll

Gatuområdena sköts av Stara, Helsingfors
Adress: Ilmalankuja 2 L
00240 Helsinki
Kundtjänst: (09) 310 17000

Allmän parkering på gatuområdet

Helsingfors stads parkeringsövervakning
Kundtjänst
Telefon: (09) 310 39 000
E-post: pysakointi@hel.fi

Öppettider
Må 8.15-17.00
Ti-to 8.15-16.00
Fr 9.00-15.00

Postadress
PL 1508
00099 Helsingin kaupunki

Fr 9.00-15.00
Jourtelefon: (09) 310 29814