Skip to main content

Arabian Palvelu har ett serviceavtal med MAK Oy. MAK ansvarar för skötsel och underhåll av de parkeringsområden, kollektiva gårdar och klubblokalen Bokvillan.

Underhålls- och felanmälan för parkeringsplatser, kollektiva gårdarna och deras lek- och idrottsredskap görs direkt till MAK. Felanmälan gällande elstolpar görs direkt till Tehomen Oy.

Vid underhålls- eller felanmälan, ange vilken gård eller parkeringsplats (ange även parkeringsplatsens nummer!) ni menar och beskriv problemet möjligast noggrant.

Kontaktuppgifter

MAK Oy
Tel. 020 7303300 (Kundtjänst)
E-post: asiakaspalvelu@mak.fi

Kundtjänst öppen vardagar mellan 8:30-16:00

Ni kan även kontakta servicebolaget via deras hemsida.

Gatuområdenas skötsel och underhåll

Gatuområdena sköts av Stara, Helsingfors
Adress: Ilmalankuja 2 L
00240 Helsinki
Kundtjänst: (09) 310 17000

Allmän parkering på gatuområdet

Helsingfors stads parkeringsövervakning
Kundtjänst
Telefon: (09) 310 39 000
E-post: pysakointi@hel.fi
Jourtelefon: (09) 310 29814