Yhteispihat

Yhteispihat ovat nimensä mukaisesti Arabian Palveluun kuuluvien taloyhtiöiden yhdessä omistamia ja asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettuja korttelipihoja.

Arabianrannan erityispiirteenä on taiteen tuominen myös yhteispihoille. Pihojen kasveiksi on valittu koristekasvien ohella hyötykasveja, kuten marjapensaita, joiden marjat ovat vapaasti asukkaiden poimittavissa.

Arabian Palvelu on vastannut yhteispihojen rakennuttamisesta. Pihojen huollosta vastaa MAK Oy, jonka kanssa Arabian Palvelulla on yhteistyösopimus.

Jos huomaat yhteispihoilla huollon tarvetta esimerkiksi viherrakenteissa tai leikkivälineissä, ota yhteyttä suoraan huoltoyhtiöön, jonka tarkemmat yhteystiedot löydät kotisivuiltamme kohdasta huolto ja vikailmoitukset . Yhteispihoilla olevia taideteoksia koskevissa asioissa voit olla yhteydessä Arabian Palvelun toimitusjohtajaan.

Kulkureitit yhteispihoilla

Kaavoitusvaiheessa on päätetty, että yhteispihojen huoltoa, jätekuljetusreittejä, vartiointia ja vaikeasti liikuteltavien henkilöiden/tavaroiden kuljettamista varten on pihojen ”läpikulkureittiä” mahdollista käyttää seuraaviin tarpeisiin:

– Kiinteistön, sillä olevien rakennusten, tilojen ja laitteiden huoltoon tai vartiointiin liittyvä ajo, silloin kun se on välttämätöntä.

– Jakeluliikenne sekä sellaisten tavaroiden kuljetus, joiden kantamista ei niiden painavuuden tai muun erityisen syyn takia ole kohtuullista edellyttää.

– Sellaisen henkilön kuljetus, jonka toiminta- tai liikkumiskyky tai kyky suunnistautua on iän, vamman tai sairauden takia tai muusta syystä rajoittunut.

– Lasten kuljetus, kun yhdellä henkilöllä on valvottavanaan useampi kuin yksi alle 7 vuoden ikäinen lapsi.

– Asiakkaan noutaminen ja tuominen taksilla.

– Ajoneuvon kuljettaminen, kun kuljettaja on liikuntavammainen.

Lisäksi huoltoreitit toimivat poikkeuksetta myös pelastuslaitoksen ns. pelastusteinä, joiden käyttöä ei missään tilanteessa saa estää esim. pysäköimällä autoja tai muutoin estämällä ko. pelastustien käyttöä.